Architektur- und Museumsroute AT-CZ

Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka


Konsortium


Konsorcium

 

 

MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst

MAK – Rakouské muzeum užitého / současného umění

 

 

Mährische Galerie in Brünn

Moravská galerie v Brně

 

 

Europaforum Wien

Europaforum Vídeň

 

 

Tourismuszentrale - Südmähren

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

 

 

Für die Realisierung des Projektes Spuren erhält das MAK gemeinsam mit der Mährischen Galerie in Brünn finanzielle Unterstützung durch das Förderprogramm der Europäischen Union "Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007-2013".

Pro realizaci projektu je MAK společně s Moravskou galerií v Brně finančně podporován Programem "Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013".

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kofinanziert durch die Europäische Union
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung