Architektur- und Museumsroute AT-CZ

Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka


Über das Projekt


O projektu


MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst und MG – Mährische Galerie in Brünn führen seit 2006 das Josef Hoffmann Museum in Brtnice/CZ (JHM) als gemeinsame Außenstelle.


Rakouské muzeum užitého/současného umění (MAK) a Moravskou galerii v Brně (MG) spojuje od roku 2006 péče o Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici/CZ (MJH), které je společným pracovištěm obou institucí.

Das Haus wurde von J. Hoffmann nach 1907 im Stil der Wiener Moderne umgestaltet und wird seit 2005 für regelmäßige Ausstellungen zum Thema genutzt. 2011 hat die MG die Villa Jurkovič (erbaut 1906 nach den Plänen von D. Jurkovič) nach einer langen Restaurierungsphase wiedereröffnet. Auch andere Meilensteine der internationalen Architektur wie z. B. die Villa für Fritz Tugendhat in Brünn (erbaut 1929/30 von Mies van der Rohe) sind nach Restaurierung wieder zugänglich.

Rodný dům nechal slavný architekt, český rodák, rakouský občan v roce 1907 upravit podle svého návrhu ve stylu vídeňské moderny. Od roku 2005 se zde konají pravidelné výstavy. V roce 2011 otevřela MG po celkové rekonstrukci pro veřejnost vilu architekta Dušana Jurkoviče postavenou roku 1906. K dalším milníkům mezinárodní architektury patří například Vila Tugendhat v Brně (postavená 1929/30 podle návrhu Ludwiga Mies van der Rohe), která je po rekonstrukci opět přístupná.

Villa Jurkovič in Brünn / Jurkovičova Vila v Brně Villa Tugendhat in Brünn / Vila Tugendhat v Brně Sanatorium Purkersdorf / Sanatorium Purkersdorf Villa Müller in Prag / Müllerova vila v Praze

Das Projekt Spuren will eine transnationale Kulturroute zwischen Wien und Brünn entwickeln, die bestehende Kooperation für die Entwicklung des erweiterten Programmthemas nutzen, über Ausstellungen, Lectures und andere didaktische Maßnahmen den inhaltlichen Schwerpunkt einer neuen Kulturroute vorbereiten und den Großraum Mähren-Niederösterreich-Wien als Wiege der Moderne wieder bewusst machen. Von Anfang an wurden in das Projekt die Belange des Tourismus integriert und Marktforschung, Best Practice und PR/Werbung implementiert. Dazu ist das Projekt prozessorientiert aufgebaut (Marktforschung – Kommunikationskonzept – Kommunikationsplan) und unterscheidet zwischen der Bekanntmachung von Ausstellungen vor Ort und einer breit angelegten Informationskampagne, die einmal als Vorbereitung für die Nominierung als Europäische Kulturroute dienen und zugleich den Tourismus in der Region Mähren-Niederösterreich-Wien wesentlich fördern wird.


Cílem projektu je vytvořit mezinárodní kulturní stezku mezi Brnem a Vídní a využít stávající spolupráci k rozšíření programu. V rámci projektu zúročíme naše zkušenosti z dosavadní spolupráce se zahraničním partnerem. Nový program naplní odborné přednášky, pedagogická činnost a doprovodné akce zaměřené na popularizaci oblasti Moravy-Dolního Rakouska-Vídně, jako významné kolébky moderny. Projekt bude od počátku orientován na podporu rozvoje turismu v této atraktivní lokalitě, bude se zabývat průzkumem trhu, PR a reklamou. Jednotlivé kroky na sebe navazují (průzkum trhu – vytvoření komunikačního konceptu – komunikační plán) a projekt rozlišuje informace o výstavách od široké PR kampaně o jednotlivých místech, které má propagovat jako součást evropských kulturních cest a současně významně podpořit turismus v regionu Morava-Dolní Rakousko-Vídeň.


Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kofinanziert durch die Europäische Union
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung